1. dragga

  dragg`a verb ~de ~t ORDLED: dragg-ar SUBST.: draggande, draggning
  Svensk ordbok
 2. cancan

  cancan [kan`- el. kan´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: can-can
  Svensk ordbok
 3. skvader

  skva´der subst. ~n skvadrar ORDLED: skvadr-ar
  Svensk ordbok
 4. tryffera

  tryffe´ra verb ~de ~t ORDLED: tryff-er-ar SUBST.: tryfferande, tryffering
  Svensk ordbok
 5. drivankare

  dri`vankare subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. drivankarna ORDLED: driv--ankar-et
  Svensk ordbok
 6. gräsand

  grä`sand subst. ~en gräsänder ORDLED: gräs--and-en
  Svensk ordbok
 7. skeppsklocka

  skepp`sklocka subst. ~n skeppsklockor ORDLED: skepps--klock-an
  Svensk ordbok
 8. kätting

  kätt`ing subst. ~en ~ar ORDLED: kätt-ing-en
  Svensk ordbok
 9. svaj

  svaj´ subst. ~et ORDLED: svaj-et
  Svensk ordbok
 10. and

  1and subst. ~en änder [än´d-] ORDLED: and-en
  Svensk ordbok