1. endemism

    endemism, förekomst inom ett enda område av en växt- eller djurart (även högre eller lägre enhet, såsom familj, släkte eller underart); denna sägs då vara endemisk för området i fråga.
  2. anor

    anor, människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.