1. folkungar

  folkungar, benämning på medeltida politisk fraktion, ursprungligen avseende anhängare till Folke jarl (död 1210), ibland kallade de äkta folkungarna för att skilja dem från den nordiska kungadynastin Folkungaätten.
 2. Ingvarsstenarna

  Ingvarsstenarna, en grupp på drygt 25 runinskrifter, huvudsakligen i trakterna runt Mälaren, vilka omtalar män som omkommit i österled tillsammans med en härförare kallad Ingvar.
 3. Folke jarl

  Folke jarl, död 1210, storman.
 4. Kojiki

  Kojiki , ”De gamla annalerna” (712), första verket i den japanska litteraturen och shintos heliga skrift.
 5. socialhistoria

  socialhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som anlägger ett socialt perspektiv på de mänskliga relationerna.
 6. jubileum

  jubileum, benämning dels på den tidrymd av vanligtvis decimal karaktär (tio, hundra eller tusen år) som förflutit sedan en minnesvärd händelse inträffade, dels det därmed förknippade högtidlighållandet av en sådan händelse.
 7. Fernand Braudel

  Braudel, Fernand, född 24 augusti 1902, död 28 november 1985, fransk historiker, professor vid Collège de France från 1949, president för VI e Section (samhällsvetenskaper) vid École Pratique des Hautes Études i Paris 1956–72.
 8. Geografiska Annaler

  Geografiska Annaler, vetenskaplig tidskrift utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
 9. annaler

  anna´ler subst., plur. ORDLED: ann-al-er
  Svensk ordbok
 10. värmedöden

  värmedöden, hypotetiskt tillstånd då alla temperaturskillnader i universum har jämnats ut.