1. värmedöden

  värmedöden, hypotetiskt tillstånd då alla temperaturskillnader i universum har jämnats ut.
 2. jubileum

  jubileum, benämning dels på den tidrymd av vanligtvis decimal karaktär (tio, hundra eller tusen år) som förflutit sedan en minnesvärd händelse inträffade, dels det därmed förknippade högtidlighållandet av en sådan händelse.
 3. dagbok

  dagbok, vanligtvis anteckningar förda dag för dag om händelser som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om antecknarens inre utveckling.
 4. Erik Blodyx

  Erik Blodyx (norska Eirik Blodøks), död ca 954, enligt osäkra isländska källor Harald Hårfagers son och Norges kung efter denne men fördriven av halvbrodern Håkan Adalsteinsfostre ca 935.
 5. Fernand Braudel

  Braudel, Fernand, född 24 augusti 1902, död 28 november 1985, fransk historiker, professor vid Collège de France från 1949, president för VI e Section (samhällsvetenskaper) vid École Pratique des Hautes Études i Paris 1956–72.
 6. Thomas Thomson

  Thomson, Thomas, 1773–1852, brittisk (skotsk) kemist, professor 1817–41 i Glasgow, där han inrättade det första kemiska undervisningslaboratoriet i Storbritannien.
 7. Magnus Henriksson

  Magnus Henriksson, död ca 1161, svensk kung.
 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. årböcker

  årböcker, annan benämning på annaler.
 10. Peter Burke

  Burke, Peter, född 1937, brittisk social- och kulturhistoriker, sedan 1979 verksam vid Emmanuel College, Cambridge.