1. Regia

  Regia, antik byggnadslämning med oregelbundet triangulär plan vid Via Sacra på Forum Romanum, Rom, enligt traditionen ursprungligen bostad åt kung Numa Pompilius, i historisk tid säte för helgedomar åt Mars och Ops Consiva (skördegudinnan) och förvaringsplats för de saliska prästernas heliga sköldar, pontifikalkollegiets arkiv samt Roms kalendarium och annaler.
 2. ICRP

  ICRP, International Commission on Radiological Protection, Internationella strålskyddskommissionen, etablerades 1928 i Stockholm vid den andra internationella radiologkongressen under namnet International X-ray and Radium Protection Commission och fick 1950 sitt nuvarande namn.
 3. Justus von Liebig

  Liebig, Justus von, född 12 maj 1803, död 18 april 1873, friherre, tysk kemist, efter studier hos bl.a. Gay-Lussac i Paris professor i Giessen 1824–52 och i München från 1852.
 4. Vetenskapssamhället i Uppsala

  Vetenskapssamhället i Uppsala, egentligen Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala ( Academia Regia Scientiarum Upsaliensis), KVSU, vetenskapligt samfund, stiftat 1954, med officiell ställning som kunglig vetenskaplig akademi sedan 1956 och med av Kungl. Maj:t fastställda stadgar 1957.
 5. annalist

  annalist, person som författar annaler (bedriver annalistik).
 6. lokalhistoria

  lokalhistoria, historia som studerar och beskriver ett avgränsat område, t.ex. en by, socken, stad eller kommun.
 7. Aaron Gurevitj

  Gurevitj, Aaron, född 12 maj 1924, död 5 augusti 2006, rysk historiker, professor vid Rysslands vetenskapsakademis institut för allmän historia i Moskva.
 8. Hamadan

  Hamadan, Hamadān, huvudstad i provinsen med samma namn, västra Iran, 300 km sydväst om Teheran.

 9. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 10. Medien

  Medien (fornpersiska Māda), historiskt namn på nordvästra Iran, omfattande de nuvarande provinserna Västazarbaijan och Östazarbaijan, Zanjan, Kurdistan, Hamadan och Bakhtaran.