1. Medien

  Medien (fornpersiska Māda), historiskt namn på nordvästra Iran, omfattande de nuvarande provinserna Västazarbaijan och Östazarbaijan, Zanjan, Kurdistan, Hamadan och Bakhtaran.
 2. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 3. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 4. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. Stockholms skärgård

  Stockholms skärgård, skärgårdsområde öster om Stockholm med tiotusentals öar, holmar och skär; ca 1 700 km 2 varav ca 530 km 2 land.
 7. Andrej Kolmogorov

  Kolmogorov, Andrej, 1903–87, sovjetisk matematiker, professor vid universitetet i Moskva och – hittills – världens främste sannolikhetsteoretiker.
 8. dyslexi

  dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter.
 9. Marc Bloch

  Bloch, Marc, född 6 juli 1886, död 16 juni 1944, fransk historiker, professor i historia i Strasbourg 1919–36, i ekonomisk historia vid Sorbonne 1936–40, i Clermont-Ferrand och Montpellier 1940–42.
 10. skriftlärda

  skriftlärda, hebreiska soferim, privata eller officiella skrivare av dokument, annaler etc. i det gamla Israel; från efterexilisk tid benämning på dem som genom utbildning och handpåläggning erhållit myndighet att ge besked i skrifttolkningsfrågor, ofta omtalade i evangelierna.