1. annalist

  annalist, person som författar annaler (bedriver annalistik).
 2. annalist

  annalis´t subst. ~en ~er ORDLED: ann-al-ist-en
  Svensk ordbok
 3. kronograf

  kronograf, ur, t.ex. armbands- och fickur, med stoppursmekanism.
 4. kronograf

  kronograf, instrument för registrering av ett fysikaliskt förlopps (t.ex. luftfuktighetens) variation över tiden.
 5. Annales maximi

  Annales maximi har sitt ursprung i den tavla den romerske översteprästen (pontifex maximus) varje år satte upp på sin ämbetslokal, med en förteckning över ämbetsmän, präster och viktigare händelser.
 6. Licinius

  Licinius, den mest betydande plebejiska nobilitetssläkten i den romerska republiken, sannolikt av etruskisk härkomst.
 7. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.