1. annonsera

  annonse´ra [-åŋs- el. -åns-] verb ~de ~t ORDLED: an-nons-er-ar SUBST.: annonserande, annonsering
  Svensk ordbok
 2. annonspelare

  annonspelare [-ån`s- el. -åŋ`s-] subst. ~n äv. annonspelarn, plur. ~, best. plur. annonspelarna ORDLED: an-nons--pel-ar-en
  Svensk ordbok
 3. annorlunda

  1ann`orlunda adv. ORDLED: ann-or--lunda
  Svensk ordbok
 4. annonsör

  annonsör [-åŋsö´r äv. -ånsö´r] subst. ~en ~er ORDLED: an-nons-ör-en
  Svensk ordbok
 5. annorlunda

  2ann`orlunda adj., ingen böjning ORDLED: ann-or--lunda
  Svensk ordbok
 6. annonsbyrå

  annonsbyrå [-ån`s- el. -åŋ`s-] subst. ~n ~er ORDLED: an-nons--byr-ån
  Svensk ordbok
 7. annotera

  annote´ra verb ~de ~t ORDLED: an-not-er-ar SUBST.: annoterande, annotering; annotation
  Svensk ordbok
 8. annonsplats

  annonsplats [-ån`s- el. -åŋ`s-] subst. ~en ~er ORDLED: an-nons--plats-en
  Svensk ordbok
 9. annotation

  annotation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: an-not-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. Sveriges Annonsörer

  Sveriges Annonsörer, Stockholm, intresseorganisation för företag och andra organisationer som investerar i reklam och övrig marknadskommunikation.