1. Västergötlands Annonsblad

  Västergötlands Annonsblad, ortstidning, grundad i Skara 1899.
 2. Jonas Malmsjö

  Malmsjö, Jonas, född 1971, skådespelare, son till Marie Göranzon och Jan Malmsjö.

 3. hälsingemålning

  hälsingemålning, en sorts målning med limfärg, ibland tempera, oftast på grov linneväv.
 4. p.a.

  p.a., förkortning för latin pro anno och per annum ’per år’.
 5. A.H.

  A.H., förkortning för anno hegirae (latin), ”hijra-år”; se islamisk tideräkning.
 6. A.C.

  A.C., förkortning för Anno Christi (latin, ’i Kristi år’), anger årtalet efter Kristi födelse.
 7. A.D.

  A.D., förkortning av Anno Domini, anger årtalet efter Kristi födelse enligt Dionysius Exiguus beräkning.
 8. Gianfranco Contini

  Contini, Gianfranco, 1912–90 , italiensk litteraturkritiker, professor i filologi i Freiburg, Florens och Pisa.
 9. Adalbert

  Adalbert, död 1072, tysk kyrkoman och statsman, ärkebiskop av Hamburg-Bremen från 1043, utförligt skildrad av Adam av Bremen.
 10. Marcia Carolus Rex

  Marcia Carolus Rex (latin, ’Marschen Kung Karl’), militärmarsch, vars ryktbarhet och popularitet grundlades genom ett musikhistoriskt falsifikat av den svenske tonsättaren m.m.