1. Liv Mjönes

  Mjönes, Liv, född 1979, skådespelerska, utbildad vid Härnösands folkhögskolas danslinje (1998–99), Stockholms Elementära Teaterskola (1999–2000) och Teaterhögskolan i Stockholm (2002–06).

 2. datering

  datering, angivande av datum (t.ex. på brev).
 3. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 4. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 5. vampyrlitteratur

  vampyrlitteratur, ursprungligen den underavdelning av skräcklitteraturen där vampyrer spelade monsterrollerna, sedan 1970-talet utvecklad till en egen litterär kategori.
 6. anime

  anime, japansk animerad (oftast tecknad) film.

 7. pro

  pro [pro´ el. prå´] prep.
  Svensk ordbok
 8. annaler

  anna´ler subst., plur. ORDLED: ann-al-er
  Svensk ordbok
 9. decennium

  decenn´ium subst. decenniet decennier ORDLED: dec-enni-et
  Svensk ordbok