1. assimilation

  assimilation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: as-sim-il-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. runa

  ru`na subst. ~n runor ORDLED: run-an
  Svensk ordbok
 3. kappa

  kapp`a subst. ~n kappor ORDLED: kapp-an
  Svensk ordbok
 4. vetenskap

  ve`tenskap subst. ~en ~er ORDLED: vet-en-skap-en
  Svensk ordbok
 5. packa

  pack`a verb ~de ~t ORDLED: pack-ar SUBST.: packande (till 1--3), packning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 6. reglera

  regle´ra verb ~de ~t ORDLED: regl-er-ar SUBST.: reglerande, reglering
  Svensk ordbok
 7. människa

  människa [män`iʃa] subst. ~n människor vard. ibl. mänska [män`ʃa] ~n mänskor ORDLED: männ-isk-an, mänsk-an
  Svensk ordbok
 8. ägna

  ägna [äŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: ägn-ar SUBST.: ägnande
  Svensk ordbok