1. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 2. norm

  norm  är det ideal som en person förväntas anpassa sig till. 

 3. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).
 4. sköldpaddor

  sköldpaddor är namnet på en grupp kräldjur med skal.
 5. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 6. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 7. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 8. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 9. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 10. stenknäck

  stenknäck, Coccothraustes coccothraustes, art i fågelfamiljen finkar.