1. mikroorganism

  mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial.
 2. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 3. apor

  apor, flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 4. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 5. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 6. Ludvig XVI

  Ludvig XVI (franska Louis XVI), född 23 augusti 1754, död 21 januari 1793, kung av Frankrike 1774–92, sonson och efterträdare till Ludvig XV.
 7. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 8. pingviner

  pingviner kallar man de fåglar som är allra bäst anpassade till ett liv i havet.
 9. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 10. växter

  växter är levande organismer som sitter fast med rötter i marken och har gröna delar ovan jord.