1. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 2. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 3. primater

  primater, tidigare herredjur, Primates, ordning däggdjur med drygt 200 nutida arter som, förutom människan, har sin utbredning i tropiska och subtropiska områden i Amerika, Afrika och Asien.

 4. skata

  skata, Pica pica, art i familjen kråkfåglar.
 5. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 6. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 7. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 8. Ludvig XVI

  Ludvig XVI (franska Louis XVI), född 23 augusti 1754, död 21 januari 1793, kung av Frankrike 1774–92, sonson och efterträdare till Ludvig XV.
 9. hare

  hare är ett djur som är anpassad till att springa fort för att fly undan fiender, se harar.
 10. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.