1. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.
 2. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 3. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
 4. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 5. utter

  utter är ett rovdjur som lever i och vid vatten.
 6. new public management

  new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.
 7. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 8. Tyrannosaurus

  Tyrannosaurus, ett släkte rovdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 67–66 miljoner år sedan) i västra USA och Canada.

 9. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 10. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.