1. ansa

  an`sa verb ~de ~t ORDLED: ans-ar SUBST.: ansande, ansning; ans
  Svensk ordbok
 2. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 3. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 4. midsommar

  midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag.

 5. ansamling

  an`samling subst. ~en ~ar ORDLED: an--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 6. ansats

  an`sats subst. ~en ~er ORDLED: an--sats-en
  Svensk ordbok
 7. ansamla

  an`samla verb ~de ~t ORDLED: an--saml-ar SUBST.: ansamlande, ansamling
  Svensk ordbok
 8. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 9. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 10. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.