1. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 5. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 6. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 7. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 8. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin, teorin att kloroplaster och andra plastider i växtceller samt mitokondrierna i djur, växter och svampar har uppstått ur endosymbionter, närmare bestämt encelliga alger, cyanobakterier och icke-fotosyntetiserande bakterier.
 9. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 10. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.