1. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 2. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 3. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 4. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 6. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Kanada) frigjorde sig och bildade USA.

 7. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 8. Iliaden

  Iliaden, epos, troligen från mitten av 700-talet f.Kr., som anses vara skapat av Homeros.
 9. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 10. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.