1. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 2. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 3. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 4. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 5. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 6. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 7. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 8. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 9. blåsippa

  blåsippa, Hepatica nobilis, syn. Anemone hepatica, art i familjen ranunkelväxter.
 10. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, det vill säga den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.