1. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 2. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.

 6. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 7. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 8. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 9. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 10. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.