1. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.

 2. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 3. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 4. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 5. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 6. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 7. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 8. bar mitzva

  bar mitzva är en judisk ceremoni för pojkar som blivit 13 år och 1 dag.
 9. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 10. norm

  norm är det ideal som en person förväntas anpassa sig till.