1. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 2. bat mitzva

  bat mitzva är en judisk ceremoni för flickor som blivit 12 år och 1 dag.
 3. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 4. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 5. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 6. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.

 7. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, ibland kallat amerikanska revolutionen, var ett krig mellan Storbritannien och de amerikanska kolonierna från 1775 till 1783 som slutade med koloniernas självständighet.

 8. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen kallas regeln om att alla människor har rätt att läsa brev och andra dokument, även e-post, som finns hos statliga och kommunala myndigheter.
 9. konkurrens

  konkurrens betyder egentligen kamp eller tävling.
 10. fundamentalism

  fundamentalism är en kristen rörelse som menar att Bibeln ska tolkas bokstavligt, alltså precis som det står, och att det som står där inte kan vara fel.