1. imam

  imam är inom riktningen shia i islam ett namn på islams ledare efter Muhammed.
 2. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 3. mytologi

  mytologi är en samling myter inom en religion, alltså religiösa berättelser.
 4. Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk författare och filosof som levde 1712–1778.
 5. äpple

  äpple är den viktigaste frukten i Sverige och övriga Nordeuropa.

 6. evangelier

  evangelier är de fyra böcker som står först i Nya Testamentet i Bibeln och som anses vara de viktigaste texterna inom kristendomen.
 7. lobbying

  lobbying, att ”lobba”, är ett sätt att arbeta för att påverka dem som har makten att fatta beslut som går i en viss riktning.
 8. konservativa partier

  konservativa partier kallas de politiska partier som har sina rötter i konservatismen.
 9. allmosa

  allmosa betyder gåva till fattiga.
 10. hadith

  hadith är inom islam något som Muhammed har sagt när det gäller rätt tro och rätt sätt att leva.