1. dyrkansvärd

  dyr`kansvärd adj. dyrkansvärt ORDLED: dyrk-ans--värd
  Svensk ordbok
 2. överbalans

  ö`verbalans subst. ~en ORDLED: över--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 3. frikrets

  fri`krets subst. ~en ~ar ORDLED: fri--krets-en
  Svensk ordbok
 4. renässansmänniska

  renässansmänniska [-aŋ`s-] subst. ~n renässansmänniskor ORDLED: re-näss-ans--männ-isk-an
  Svensk ordbok
 5. distansera

  distanse´ra [-aŋs- el. -ans-] verb ~de ~t ORDLED: di-stans-er-ar SUBST.: distanserande, distansering
  Svensk ordbok
 6. urfågel

  u`rfågel subst. ~n urfåglar ORDLED: ur--fågl-ar
  Svensk ordbok
 7. urspråk

  u`rspråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur--språk-et
  Svensk ordbok
 8. förmena

  2förme´na verb ~de el. förmente, ~t, pres. ~r ORDLED: för-men-ar SUBST.: förmenande
  Svensk ordbok
 9. distansera sig

  distanse´ra sig [-aŋs- el. -ans-] verb distanserade distanserat ORDLED: di-stans-er-ar SUBST.: distanserande, distansering
  Svensk ordbok
 10. finansiera

  finansie´ra [-aŋs- el. -ans-] verb ~de ~t ORDLED: fin-ansi-er-ar SUBST.: finansierande, finansiering
  Svensk ordbok