1. narvspalt

  nar`vspalt subst. ~en ~er ORDLED: narv--spalt-en
  Svensk ordbok
 2. storfinansen

  sto`rfinansen subst., best. f. ORDLED: stor--fin-ans-en
  Svensk ordbok
 3. vakansförordnande

  vakansförordnande [-an`s- el. -aŋ`s-] subst. ~t ~n ORDLED: vak-ans--för-ordn-and-et
  Svensk ordbok
 4. grovtarm

  gro`vtarm subst. ~en ~ar ORDLED: grov--tarm-en
  Svensk ordbok
 5. märkesvara

  mär`kesvara subst. ~n märkesvaror ORDLED: märk-es--var-an
  Svensk ordbok
 6. kvävebalans

  kvä`vebalans subst. ~en ORDLED: kväve--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 7. verkhelig

  ver`khelig adj. ~t ORDLED: verk--hel-ig
  Svensk ordbok
 8. fotvårta

  fo`tvårta subst. ~n fotvårtor ORDLED: fot--vårt-an
  Svensk ordbok
 9. urindrivande

  uri`ndrivande adj., ingen böjning ORDLED: ur-in--driv-ande
  Svensk ordbok
 10. mandelögd

  man`delögd adj. mandelögt ORDLED: mandel--ög-da
  Svensk ordbok