1. ansamling

  an`samling subst. ~en ~ar ORDLED: an--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 2. synhögen

  synhögen, en ansamling av nervceller som ingår i synbanan.
 3. primärfollikel

  primärfollikel, äldre benämning på ansamling av lymfocyter i lymfatisk vävnad.
 4. resorptionsfeber

  resorptionsfeber, feber som uppkommer i samband med att kroppen eliminerar (resorberar) ansamlingar av vätskor, t.ex. var.
 5. malmficka

  malmficka, i geologin en lokal ansamling av malm eller malmmineral.
 6. radiolarit

  radiolarit, sedimentär bergart som bildats genom ansamling och kompaktering av radiolarieslam.
 7. sträng

  sträng, tuvor i lång, smal och hög ansamling på vissa myrmarker.
 8. tungmandel

  tungmandel, tungtonsill , tonsilla lingualis, ansamling av lymfatisk vävnad i tungans bakersta del.
 9. pigmentnevus

  pigmentnevus, pigmentnaevus , ansamling av pigmentceller (melanocyter) i huden, se födelsemärke.
 10. blodstockning

  blodstockning, ansamling av blod i ett organ.