1. Kirkwoodluckor

  Kirkwoodluckor, gap i fördelningen av asteroiders medelavstånd från solen, upptäckt omkring 1860 av den amerikanske astronomen och matematikern Daniel Kirkwood (1814–95).
 2. dammexplosion

  dammexplosion, explosion i brännbart damm.
 3. magnetit

  magnetit är ett magnetiskt mineral.
 4. sympatiska ganglier

  sympatiska ganglier, nervknutar (ansamlingar av nervceller) tillhörande det sympatiska nervsystemet.
 5. Peyers plack

  Peyers plack, skivformiga ansamlingar av lymfatisk vävnad i väggen av nedre tunntarmsdelen (ileum).
 6. subtropisk konvergens

  subtropisk konvergens, ansamling och nedpressning av ytvatten i centrum av de stora oceana virvlarna norr och söder om ekvatorn.
 7. kärlnystan

  kärlnystan, glomerulus, hos ryggradsdjur ansamling av blodkapillärer i njurens urinproducerande, mikroskopiska strukturer, Malpighis kroppar.
 8. hypopyon

  hypopyon, ansamling av var i den nedre delen av främre ögonkammaren, vilket kan förekomma vid inflammation, utlöst av infektion.
 9. tofus

  tofus, knuta bildad av ansamling av urat under huden vid gikt.
 10. vattusot

  vattusot, i äldre allmänt språkbruk benämning på sjuklig ansamling av vatten i kroppen, främst synlig sådan, dvs. under huden ( ödem) och i bukhålan ( ascites).