1. oljekälla

  oljekälla, allmän benämning på utvinningsbar oljefyndighet, dvs. ansamling av råolja (petroleum) i jordskorpan.
 2. försaltning

  försaltning, ökad saltkoncentration eller ansamling av salt i vatten eller mark, främst genom avdunstning, se saltanrikning.
 3. fosfatkartering

  fosfatkartering, lokaliseringsmetod inom arkeologi och bebyggelsehistoria, införd av Olof Arrhenius i början av 1930-talet.
 4. asfaltsjö

  asfaltsjö, ansamling av naturasfalt som går i dagen vid markytan.
 5. solarplexus

  solarplexus, även solar plexus, äldre benämning på ganglia celiaca, ansamlingar av nervceller i bakre bukhåleväggen.
 6. fytobesoar

  fytobesoar, ansamling av växtfibrer som klumpas ihop i magsäcken och där kan utgöra ett hinder för normal transport av magsäcksinnehållet.
 7. staslever

  staslever, ansamling av blod i levern som svullnar, vanligen till följd av nedsatt pumpkraft hos höger hjärthalva.
 8. biogen

  biogen, term som man använder om material som bildas, eller har bildats, genom levande organismers aktiviteter och/eller genom ansamling av lämningar efter organismerna själva.
 9. fettdegeneration

  fettdegeneration, degeneratio adiposa , abnorm ansamling av fett i en vävnad eller en cell.
 10. lipidos

  lipidos, sammanfattande benämning på ett flertal ovanliga, allvarliga, i regel recessivt ärftliga sjukdomar med ansamling av komplext uppbyggda makromolekyler, innehållande fettsubstanser, i olika cellers cytoplasma.