1. Hassalls kroppar

  Hassalls kroppar (efter den brittiske läkaren och kemisten Arthur Hill Hassall, 1817–94), mikroskopiskt små, rörformiga strukturer i thymus (brässens) märg.
 2. pallidum

  pallidum, globus pallidus, en ansamling av nervceller i storhjärnans basala delar, med betydelse för rörelseförmågan.
 3. fekalsten

  fekalsten, ansamling av intorkad och hård avföring av varierande storlek.
 4. pleuravätska

  pleuravätska, ansamling av vätska i lungsäcken vid t.ex. hjärtsvikt (hjärtinkompensation), inflammationer och tumörsjukdomar i lunga och lungsäck eller allvarliga lever- och njursjukdomar.
 5. korallö

  korallö, korallrev som är blottat ovanför havsytan, eller en ö i havet bildad av korallväxt på toppen av en marin vulkan, eller en ansamling av kalksand, ofta med ett betydande inslag av fragment av koraller, som överlagrar ett korallrev.
 6. köldhögtryck

  köldhögtryck, högtrycksbildning vid marken som beror på ansamling av mycket kall luft genom större delen av troposfären.
 7. hematosalpinx

  hematosalpinx, hemosalpinx, ansamling av blod i en äggledare, som kan bli kraftigt utspänd.
 8. fekalom

  fekalom (nylat. fecaloma, av latin faeces ’avföring’), tumörliknande ansamling av intorkad avföring i ändtarmen.
 9. bröt

  bröt, skogsbruksterm för en ansamling av flottgods, stockar, som fastnat i en flottled, vanligen i forsar och trånga passager, vid brofästen eller på sandbankar och liknande hinder.
 10. pustel

  pustel, en välavgränsad ytlig ansamling av var i huden.