1. incision

  incision, medicinsk term för insnitt i huden, ibland in till en kroppshåla, eller i en vävnad eller ett organ t.ex. för att avlägsna en lokal ansamling av var, blod eller vätska.
 2. skagerrakfronten

  skagerrakfronten, övergången från ytvattnet i Kattegatt, vilket är starkt påverkat av färskvatten, och ytvattnet i Skagerrak, som har en salthalt över 30 ‰.
 3. stim

  stim, ansamling av fiskar, oftast av samma art, som rör sig som en enhet.
 4. glomerulus

  glomerulus, pluralis glomeruli, anatomisk term för liten ansamling av vävnad såsom blodkärl eller nervfibrer.
 5. pyometra

  pyometra, medicinsk term för ansamling av var i livmodern på grund av infektion i denna och tilltäppning av livmoderhalsens kanal, varigenom utflödet från livmodern hindras.
 6. hematometra

  hematometra, hemometra, ansamling av blod i livmodern till följd av passagehinder i livmoderhalsens kanal.
 7. portahypertension

  portahypertension, portal hypertension , förhöjt blodtryck i leverns portåder ( vena portae), oftast på grund av levercirros, mindre ofta till följd av blodpropp (trombos) i portådern.
 8. svalgmandel

  svalgmandel, svalgtonsill , tonsilla pharyngea, ansamling av lymfatisk vävnad i bakre väggen av svalgets övre del, epifarynx, beläget bakom näshålan.
 9. pyosalpinx

  pyosalpinx, ansamling av var i en äggledare i samband med bakterieinfektion där.
 10. hypokinesi

  hypokinesi, sparsamt rörelsemönster vilket utmärker vissa sjukdomar som drabbar centralt belägna kärnor (ansamlingar av nervceller) i hjärnan.