1. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 2. ansats

  an`sats subst. ~en ~er ORDLED: an--sats-en
  Svensk ordbok
 3. monetära ansatsen

  monetära ansatsen, egentligen monetära ansatsen till betalningsbalansen, ekonomisk teori som förklarar valutareservens förändring (dvs. betalningsbalansens saldo) utifrån ett lands utbud och efterfrågan på pengar.
 4. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 5. ANS-plast

  ANS-plast, SAN-plast , en grupp termoplaster, baserade på akrylo nitril och styren.
 6. Grand Anse

  Grand Anse, stad i Grenada; för belägenhet se landskarta Grenada.
 7. Anse la Raye

  Anse la Raye, stad i västra Saint Lucia; för belägenhet se landskarta Saint Lucia.
 8. ans

  ans subst. ~en ORDLED: ans-en
  Svensk ordbok
 9. ansa

  an`sa verb ~de ~t ORDLED: ans-ar SUBST.: ansande, ansning; ans
  Svensk ordbok
 10. anse

  an`se [långt e] verb ansåg ~tt, pres. ~r ORDLED: an--ser
  Svensk ordbok