1. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.
 2. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.

 5. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.
 6. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 7. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 8. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 9. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 10. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.