1. ginseng

  ginseng, Panax ginseng, art i familjen araliaväxter.
 2. quetzaler

  quetzaler, Pharomachrus, släkte i fågelfamiljen trogoner med fem arter i Central- och Sydamerika, huvudsakligen i bergsskogar.
 3. Johan (Jan) Banér

  Banér, Johan ( Jan), född 23 juni 1596, död 10 maj 1641, militär, räknad som en av Sveriges främsta fältherrar; jämför släktartikel Banér.
 4. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 5. blåsippa

  blåsippa, Hepatica nobilis, syn. Anemone hepatica, art i familjen ranunkelväxter.
 6. bearded collie

  bearded collie, brittisk hundras inom FCI-grupp 1 (före 1994 inom gruppen sällskapshundar).
 7. cattleyor

  cattleyor, Cattleya, släkte orkidéer som är vildväxande i Mellan- och Sydamerika, där de lever epifytiskt på grenar och stammar av öppet växande träd; de har inte samma krav på hög luftfuktighet som andra epifytiska orkidéer.
 8. pyrenéerhund

  pyrenéerhund, fransk hundras inom FCI-grupp 2.
 9. väggmossa

  väggmossa, Pleurozium schreberi, art i gruppen bladmossor.
 10. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.