1. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 2. Iliaden

  Iliaden, epos, troligen från mitten av 700-talet f.Kr., som anses vara skapat av Homeros.
 3. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 4. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 5. Koranen

  Koranen är islams heliga skrift.
 6. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 7. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 8. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 10. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.