1. verka

  ver`ka verb ~de ~t ORDLED: verk-ar SUBST.: verkande (till 1,2 och 4), verkning (till 2 och 4); verkan (till 2)
  Svensk ordbok
 2. pröva

  prö`va verb ~de ~t ORDLED: pröv-ar SUBST.: prövande (till 1 och 2), prövning (till 1 och 2); 1prov (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. pol

  pol subst. ~en ~er [po`l- äv. po´l-] ORDLED: pol-en
  Svensk ordbok
 4. mena

  me`na verb ~de äv. mente, ~t äv. ment, pres. ~r ORDLED: men-ar SUBST.: menande (till 4), mening (till 3)
  Svensk ordbok
 5. löpare

  lö`pare subst. ~n äv. löparn, plur. ~, best. plur. löparna ORDLED: löp-ar-en
  Svensk ordbok
 6. konstruera

  konstrue´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-stru-er-ar SUBST.: konstruerande, konstruering; konstruktion
  Svensk ordbok
 7. rov

  rov subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rov-et
  Svensk ordbok
 8. poäng

  1poäng´ subst. ~en äv. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: poäng-en
  Svensk ordbok
 9. tycka

  tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er SUBST.: tyckande
  Svensk ordbok
 10. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok