1. avgud

  avgud är någon eller något som man anser är en falsk gud eller inte den rätta guden.
 2. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 3. vällevnadssjukdomar

  vällevnadssjukdomar är sådana sjukdomar som framför allt anses bero på att man inte lever som man borde.
 4. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
 5. bulletin

  bulletin är ett återkommande officiellt meddelande eller en rapport om en händelse som anses vara viktig för allmänheten.
 6. klassiker

  klassiker är en konstnär som har varit känd länge och för många.
 7. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 8. ordningsomdöme

  ordningsomdöme är ett omdöme om en elev där läraren talar om hur hon eller han anser att eleven uppför sig.
 9. resolution

  resolution är ett uttalande av en internationell organisation, till exempel FN.
 10. rån

  rån är ett brott, den allvarligaste formen av stöld.