1. Alice Meynell

  Meynell, Alice, 1847–1922, brittisk författare.
 2. Max Sørensen

  Sørensen, Max, 1913–81, dansk jurist, professor i rättsvetenskap vid Aarhus universitet 1947–72.
 3. Anton Heiller

  Heiller, Anton, 1923–79, österrikisk organist och tonsättare, professor vid musikhögskolan i Wien från 1971.
 4. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 5. prestige

  prestige, anseende, samhällelig värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, tillskriven eller förvärvad.
 6. Cirkusfestivalen i Monte Carlo

  Cirkusfestivalen i Monte Carlo, evenemang som syftar till att höja cirkuskonstens anseende.
 7. Erik Wilhelm Djurström

  Djurström, Erik Wilhelm, 1787–1841, skådespelare, teaterdirektör och översättare.
 8. Budapestkvartetten

  Budapestkvartetten, en stråkkvartett vars internationella anseende grundlades på 1920-talet.
 9. Gregers Gram

  Gram, Gregers, 1846–1929, norsk jurist och politiker (moderat), norsk statsminister i Stockholm 1889–91, 1893 och 1895–98.
 10. Petrusapokalypsen

  Petrusapokalypsen, två nytestamentliga apokryfer, den ena från 100-talet e.Kr. med tidvis högt anseende i den tidiga kyrkan (bl.a. helvetes- och paradisskildringar), den andra från tiden kring 300 e.Kr.