1. English Baroque Soloists

  English Baroque Soloists, brittisk orkester, inriktad på stilenlig uppförandepraxis med tidstrogna instrument.
 2. Malmsjö AB

  Malmsjö AB, pianofabrik, grundad 1843 i Göteborg av Johan Gustaf Malmsjö (1815–91).
 3. Kolín

  Kolín, stad i Tjeckien, 55 km öster om Prag; ca 32 000 invånare (1993).
 4. Wilhelm Freund

  Freund, Wilhelm, 1892–1964, tysk-svensk dirigent, pianist och sångpedagog.
 5. Max Petitpierre

  Petitpierre, Max, 1899–1994, schweizisk politiker, förbundspresident 1950, 1955 och 1960, utrikesminister 1945–61.
 6. James Heyman

  Heyman, James, 1882–1956, gynekolog, läkare vid Radiumhemmets gynekologiska avdelning från 1915; professors namn 1938.
 7. Journal of Historical Geography

  Journal of Historical Geography, den första internationella tidskriften särskilt ägnad åt historisk geografi, grundad 1975 och utgiven av Elsevier.
 8. Glossa ordinaria

  Glossa ordinaria, den kommentar till Corpus juris civilis som skrevs av Franciscus Accursius i Bologna i Italien vid mitten av 1200-talet och som bildade slutpunkten för glossatorskolans verksamhet.
 9. Frankfurter Zeitung

  Frankfurter Zeitung, tysk dagstidning 1856–1943, utgiven i Frankfurt am Main.
 10. Petrus Hoffwenius

  Hoffwenius, Petrus, 1630–82, läkare, professor i medicin i Uppsala från 1661.