1. Hermes Trismegistos

  Hermes Trismegistos, under senantiken benämning på den egyptiske guden Thot, som grekerna identifierade med sin egen gud Hermes.
 2. Mikael III

  Mikael III (grekiska Michaēl III), 840–867, bysantinsk kejsare från 842, son till kejsar Theofilos.
 3. Holmger Knutsson

  Holmger Knutsson, död 1248, uppländsk storman, en av ledarna för de s.k. äkta folkungarna, son till kung Knut Långe.
 4. Lea Goldberg

  Goldberg, Lea, 1911–70, hebreiskspråkig författare och kritiker.
 5. nationalskald

  nationalskald, stundom beteckning för en allmänt känd och uppskattad poet, som mer än andra anses företräda nationella värden.
 6. Alfredo Kraus

  Kraus, Alfredo, 1927–99, spansk operasångare (tenor).
 7. Apuleius

  Apuleius ( Lucius Apuleius), född ca 125 e.Kr., romersk författare.
 8. Jane’s militärkalendrar

  Jane’s militärkalendrar, kalendrar som utges av Jane’s Information Group i Storbritannien och omfattar böcker med uppgifter om materiel, personal och organisation i världens alla försvarsmakter.
 9. skoflickare

  skoflickare, skobötare, lappskomakare, hantverkare som var specialiserad på skoreparationer men även tillverkade enklare skor för försäljning.
 10. Ekonomisk Tidskrift

  Ekonomisk Tidskrift, nationalekonomisk tidskrift, grundad 1899 av David Davidson.