1. upprättelse

  upp`rättelse subst. ~n ~r ORDLED: upp--rätt-els-en
  Svensk ordbok
 2. täckorganisation

  täck`organisation subst. ~en ~er ORDLED: täck--org-an-is-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. hederssak

  he`derssak subst. ~en ~er ORDLED: heders--sak-en
  Svensk ordbok
 4. misskreditera

  miss`kreditera verb ~de ~t ORDLED: miss--kred-it-er-ar SUBST.: misskrediterande, misskreditering
  Svensk ordbok
 5. reputerlig

  repute´rlig adj. ~t ORDLED: re-put-er-lig
  Svensk ordbok
 6. prestige

  prestige [-i´ʃ] subst. ~n [-i´ʃen] ORDLED: prest-ig-en
  Svensk ordbok
 7. hedersam

  he`dersam adj. ~t ~ma ORDLED: heder-samm-are
  Svensk ordbok
 8. samhällsstege

  sam`hällsstege subst. ~n ORDLED: sam-hälls--steg-en
  Svensk ordbok
 9. vanheder

  va`nheder subst. ~n ORDLED: van--hedern
  Svensk ordbok
 10. åtnjuta

  å`tnjuta verb åtnjöt åtnjutit åtnjuten åtnjutna, pres. åtnjuter ORDLED: åt--njut-er SUBST.: åtnjutande
  Svensk ordbok