1. konstnär

  konstnär [kån`st-] subst. ~en ~er [kån`st- äv. -nä´r-] ORDLED: konst-när-er
  Svensk ordbok
 2. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 3. status

  status [sta´- el. sta`-] subst., best. f. ~ el. ~en, äv. neutr. ORDLED: stat-us-en
  Svensk ordbok
 4. upprätta

  upp`rätta verb ~de ~t ORDLED: upp--rätt-ar SUBST.: upprättande; upprättelse (till 2)
  Svensk ordbok
 5. fåfäng

  få`fäng adj. ~t ORDLED: få--fäng
  Svensk ordbok
 6. förtroende

  förtro´ende subst. ~t ~n ORDLED: för-tro-end-et
  Svensk ordbok
 7. värdighet

  vä`rdighet subst. ~en ~er ORDLED: värd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. rykte

  ryk`te subst. ~t ~n ORDLED: rykt-et
  Svensk ordbok
 9. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok
 10. person

  perso´n subst. ~en ~er ORDLED: pers-on-en
  Svensk ordbok