1. betydande

  bety´dande adj., ingen böjning ORDLED: be-tyd-ande
  Svensk ordbok
 2. avsevärd

  a`vsevärd adj. avsevärt ORDLED: av--se-värd
  Svensk ordbok
 3. hamster

  ham´ster subst. ~n hamstrar ORDLED: hamstr-ar
  Svensk ordbok
 4. dråplig

  drå`plig adj. ~t ORDLED: dråp-lig
  Svensk ordbok
 5. respektabel

  respekta´bel adj. ~t respektabla ORDLED: re-spekt-abl-are
  Svensk ordbok
 6. kvantum

  kvan`tum subst., best. f. ~ el. ~et, plur. kvanta äv. ~ ORDLED: kvant-um
  Svensk ordbok
 7. summa

  1summ`a subst. ~n summor ORDLED: summ-an
  Svensk ordbok
 8. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok