1. bälte

  bälte, rem eller band runt midjan.
 2. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 3. binge

  binge, kar, som regel i trä, under äldre tid använt för förvaring av spannmål och spannmålsprodukter; numera även: ansenlig mängd, packe.
 4. sädesuppsättning

  sädesuppsättning, olika sätt att torka den skurna säden på fälten.
 5. Abraham Rydberg

  Rydberg, Abraham, 1780–1845, grosshandlare och skeppsredare.
 6. Sandviken

  Sandviken, centralort (stad) i Sandvikens kommun, Gästrikland (Gävleborgs län); 24 724 invånare (2016).

 7. naturalier

  naturalier, preparat av djur, växter, fossil och mineraler som använts som åskådningsmaterial, exempelvis inom skolans undervisning i naturkunskap, men som också ingick i vetenskapliga samlingar.

 8. snäckväxel

  snäckväxel, mekanisk anordning för överföring av vridmoment och rotationsrörelse mellan två axlar i skilda plan vilka vanligen korsar varandra under rät vinkel.
 9. Kulli

  Kulli , ort i södra Baluchistan (Pakistan) som givit namn åt en forntida urban kultur.
 10. Rolf Stenersen

  Stenersen, Rolf, 1899–1978, norsk finansman, konstsamlare och författare.