1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 5. anserin

  anserin, dipeptid som upptäcktes i muskelvävnad från gås och som även finns hos vissa andra djurarter.
 6. Anseranas

  Anseranas, det vetenskapliga namnet på ett släkte gäss med en art, skatgås.
 7. Anseriformes

  Anseriformes, det vetenskapliga namnet på ordningen andfåglar.
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.