1. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.
 2. social perception

  social perception, term inom socialpsykologin för den process genom vilken man söker kunskap om andra människor.
 3. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 4. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 5. interkulturell kompetens

  interkulturell kompetens, en individs förmåga att kunna hantera en situation präglad av interkulturell kommunikation på ett kulturellt förväntat, accepterat eller föreskrivet sätt. 

 6. mimik

  mimik, studiet av eller läran om människans ansiktsuttryck (minspel) och den information dessa förmedlar (ofta känslor och attityder).
 7. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.
 8. dövas teckenspråk

  dövas teckenspråk är det språk som döva använder för att ”tala” med varandra.
 9. lateralitet

  lateralitet, sidodominans, term som används inom neuropsykologi, neurologi och psykiatri som ett samlingsbegrepp för att beskriva att hjärnans två halvor (hemisfärer) har olika funktioner.
 10. Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom är en sjukdom som drabbar hjärnan.