1. dövas teckenspråk

  dövas teckenspråk är det språk som döva använder för att ”tala” med varandra.
 2. lateralitet

  lateralitet, sidodominans, term som används inom neuropsykologi, neurologi och psykiatri som ett samlingsbegrepp för att beskriva att hjärnans två halvor (hemisfärer) har olika funktioner.
 3. locking

  locking, funkdansstil med inspiration från olika sociala festdanser, skapad av amerikanen Don Campbell ( född 1951) i slutet av 1960-talet.
 4. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 5. Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom är en sjukdom som drabbar hjärnan.
 6. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.
 7. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.
 8. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 9. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 10. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.