1. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 2. interkulturell kompetens

  interkulturell kompetens, en individs förmåga att kunna hantera en situation präglad av interkulturell kommunikation på ett kulturellt förväntat, accepterat eller föreskrivet sätt. 

 3. gråt

  gråt, känsloutlöst reaktion som kännetecknas av stötvis andning och ett mer eller mindre kraftigt tårflöde.
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. vävda tapeter

  vävda tapeter, tapisserier, textila väggbeklädnader med bildframställning, utförda i gobelängteknik på stående varp, haute lisse, eller liggande varp, basse lisse.
 6. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 7. minspel

  mi`nspel subst. ~et ORDLED: min--spel-et
  Svensk ordbok
 8. begravningsmin

  begra`vningsmin subst. ~en ~er ORDLED: be-grav-nings--min-en
  Svensk ordbok
 9. förebrående

  fö`rebrående adj., ingen böjning ORDLED: före--brå-ende
  Svensk ordbok
 10. grin

  grin subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grin-et
  Svensk ordbok