1. Theodor Lipps

  Lipps, Theodor, 1851–1914, tysk filosof och estetiker, professor i München 1894–1913.
 2. kathakali

  kathakali , kathākali, dansdrama från Kerala i södra Indien.
 3. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 4. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.
 5. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. vävda tapeter

  vävda tapeter, tapisserier, textila väggbeklädnader med bildframställning, utförda i gobelängteknik på stående varp, haute lisse, eller liggande varp, basse lisse.
 8. minspel

  mi`nspel subst. ~et ORDLED: min--spel-et
  Svensk ordbok
 9. begravningsmin

  begra`vningsmin subst. ~en ~er ORDLED: be-grav-nings--min-en
  Svensk ordbok
 10. förebrående

  fö`rebrående adj., ingen böjning ORDLED: före--brå-ende
  Svensk ordbok