1. leende

  le`ende subst. ~t ~n ORDLED: le-end-et
  Svensk ordbok
 2. fåraktig

  få`raktig adj. ~t ORDLED: får-akt-ig
  Svensk ordbok
 3. pokeransikte

  pokeransikte [på`-] subst. ~t ~n ORDLED: poker--an-sikt-et
  Svensk ordbok
 4. mimik

  mimi´k subst. ~en ORDLED: mim-ik-en
  Svensk ordbok
 5. utröna

  u`tröna verb utrönte utrönt, pres. utröner ORDLED: ut--rön-er SUBST.: utrönande
  Svensk ordbok
 6. uppsyn

  upp`syn subst. ~en ~er ORDLED: upp--syn-en
  Svensk ordbok
 7. min

  1mi´n subst. ~en ~er ORDLED: min-en
  Svensk ordbok
 8. snörpig

  snör`pig adj. ~t ORDLED: snörp-ig
  Svensk ordbok
 9. överensstämma

  överensstämma [ö`ver- äv. -en`s-] verb överensstämde överensstämt, pres. överensstämmer ORDLED: över-ens--stämm-er SUBST.: överensstämmande; överensstämmelse
  Svensk ordbok
 10. mörkna

  mör`kna verb ~de ~t ORDLED: mörk-nar SUBST.: mörknande
  Svensk ordbok