1. mörkna

  mör`kna verb ~de ~t ORDLED: mörk-nar SUBST.: mörknande
  Svensk ordbok
 2. snopen

  sno`pen adj. snopet snopna ORDLED: snopn-are
  Svensk ordbok
 3. himla

  2him`la verb ~de ~t ORDLED: himl-ar SUBST.: himlande
  Svensk ordbok
 4. grimas

  grimas [-a´s äv. -a´ʃ] subst. ~en ~er ORDLED: grim-as-en
  Svensk ordbok
 5. jämmerlig

  jämm`erlig adj. ~t ORDLED: jämmer-lig
  Svensk ordbok
 6. samlad

  sam`lad adj. samlat ORDLED: saml-ad
  Svensk ordbok
 7. ljusna

  lju`sna verb ~de ~t ORDLED: ljus-nar SUBST.: ljusnande, ljusning
  Svensk ordbok
 8. mops

  mops [måp´s] subst. ~en ~ar ORDLED: mops-en
  Svensk ordbok
 9. sken

  1sken subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sken-et
  Svensk ordbok
 10. skratta

  skratt`a verb ~de ~t ORDLED: skratt-ar SUBST.: skrattande; skratt
  Svensk ordbok