1. stråla

  strå`la verb ~de ~t ORDLED: strål-ar SUBST.: strålande (till 1 och 3), strålning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 2. uttryck

  u`ttryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tryck-et
  Svensk ordbok
 3. måla

  må`la verb ~de ~t ORDLED: mål-ar SUBST.: målande, målning; måleri
  Svensk ordbok
 4. mask

  2mask subst. ~en ~er ORDLED: mask-en
  Svensk ordbok
 5. ansikte

  an`sikte subst. ~t ~n ORDLED: an--sikt-et
  Svensk ordbok
 6. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 7. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok